Hiring English to Tagalog Translators!
Job ID:
#13505
Job Status:
Translation job is closed Closed
Job Posted By:
Lisa Maskell
Country Posted:
United States
United States
Date Posted:
12/05/2017
Delivery Date:
31/08/2017
Word Count:
[Unspecified]
Project Budget:
[Unspecified]
Must be certified:
No
Service:
Subtitling
Industry Sector/Category:
Media
Languages:
English to Tagalog
Project Description:

Mahal naming mga Propesyonal na Tagasalin ng Wika,

Ang Sferastudios ay isang kompanya ng mga serbisyo ng digital na media na nakabase sa Los Angeles ay kasalukuyang nangangalap ng magagaling na mga tagasalin ng wika para sa subtitling ng nilalaman ng TV at Pelikula. Ang Sfera ay sumanib na sa Deluxe! Basahin pa sa: www.bydeluxe.com

Naghahanda kami para sa isang malaking proyekto na kakailanganin ang pagsasalin ng wika at pagsa-subtitle ng isang malaking aklatan para sa digital na distribusyon. Nakabuo na kami ng isang maayos na kapaligiran para sa paggawa ng mga mataas-na-kalidad na mga subtitle. Ang aming mga web-based na editor at iba pang una-sa-industriya na mga katangian ay tutulong upang matiyak na mas maliit na oras ang gugugulin mo sa mga di-mahalagang idinagdag na mga gawain.

Ang iyong mga kwalipikasyon ay nagpapakita na ikaw ay naaakma sa proyektong ito. Inaanyayahan ka namin na magrehistro at kumuha ng aming pagsusulit sa pagka-kwalipikado sa pagsa-subtitle. Pagkapasa sa pagsusulit, ibibigay namin kung magkano ang bayaran, at iba pang mga impormasyon.

Mag-apply na ngayon sa www.sferastudios.com

Mangyaring huwag tumugon sa mensaheng ito. Kung may karagdagan kang mga tanong, mangyaring magpadala ka ng email sa amin sa sfera.translator@bydeluxe.com.

(Kung nakapagrehistro ka na sa amin, mangyaring ipagsawalang-bahala mo na ang mensaheng ito)

Umaasa kaming makakasama ka namin sa trabaho.

Malugod na bumabati,

Mga Tagasalin ng Wika.
Place a bid on this Translation Job

This job is closed now, no bids can be placed.